De organisatie en de markt veranderen, de medewerkers moeten mee. Hoe creëren we beweging in plaats van weerstand?

Onze professionals doen al jaren goed werk. Maar nu de organisatie en de markt veranderen vragen we andere dingen van ze. Dit leidt vaak tot veel weerstand bij onze professionals. Hoe kunnen wij onze mensen daarin begeleiden en ze partner maken in dit proces in plaats van tegenstander?

Medewerkers die ‘in de weerstand zitten’ zijn niet alleen niet optimaal productief, maar vormen ook een (potentieel) risico voor de eigen omgeving in termen van motivatie, sfeer en mogelijk zelfs conflicten. Door met die medewerkers vanuit verschillende perspectieven, maar vooral vanuit het persoonlijke perspectief, naar de situatie te kijken, kan zichtbaar worden gemaakt waar de belemmering werkelijk zit om in beweging te komen.

Onze ervaring leert dat door hierover heel duidelijk en helder in gesprek te zijn met de professional, en deze te wijzen op het effect van zijn of haar gedragingen en overtuigingen, er ruimte ontstaat om anders te kijken en anders te doen.

Denken in mogelijkheden in plaats van problemen. Eigen verantwoordelijkheid nemen in plaats van te verzuchten als slachtoffer. Persoonlijk leiderschap in plaats van lijdzaamheid.

Door een interventie, persoonlijk of op teamniveau, kunnen blokkades worden opgeheven en zal de ruimte die ontstaat aanleiding zijn om in beweging te komen!