Coaching

Coaching kan zowel individueel als op teamniveau plaatsvinden. De teams waarin de beste mensen zitten, zijn niet altijd de teams die het best presteren. Het zijn de teams die het best om kunnen gaan met veranderingen en daarbij steunen op elkaars kernkwaliteiten die komen tot de beste prestaties. De gecertificeerde coaches van PEER Talent Development kunnen individuen begeleiden naar betere prestaties, meer plezier in het werk en een sterkere band met de organisatie.

Daarnaast hebben we ruime ervaring met het begeleiden en coachen van managementteams naar een betere samenwerking en effectievere werkwijze. Wij vinden het van groot belang dat we hierbij oog houden voor de individu in het team. Vaak merken we dat tijdens begeleiding van teams onuitgesproken en soms onzichtbare onderstromen zichtbaar worden en daarmee bespreekbaar worden, zodat kan worden gewerkt aan een gezamenlijk inzet zonder last te hebben van verborgen agenda’s.