Loyale talenten die zichtbaar bijdragen aan het resultaat van mijn onderneming.

Hoe verhoog ik het commitment van mijn talenten om bij te dragen aan de organisatiestrategie en hoe bouw ik daarbij aan loyaliteit en commitment om mijn talenten te behouden?

Veel medewerkers kiezen voor een organisatie vanwege de inhoud van de functie in combinatie met de cultuur van de organisatie. Maar dat is niet de reden waarom ze blijven. Onderzoek wijst uit dat medewerkers blijven of vertrekken om andere redenen dan waarvoor ze initieel kozen voor een organisatie. Het gaat dan veel meer om de vraag of ze een wezenlijke bijdrage leveren aan het resultaat en of hij/zij er werkelijk toe doet. En daarnaast in sterke mate de leidinggevende. Is hij of zij iemand waarvoor de medewerker wil werken, door het vuur wil gaan?

De combinatie: 'jouw talent is ‘at stake’' en 'jouw leidinggevende is iemand waarvoor jij wilt werken', is van groot belang om talenten te binden, te boeien en het juiste klimaat te creëren om tot de beste resultaten te komen. Dat heeft alles te maken met People Leadership. In onze programma’s hebben we dan ook altijd oog voor beide doelgroepen: de talenten en de leidinggevenden. Want het is uiteindelijk die samenwerking die het verschil zal maken.