Hoe wordt ons managementteam meer dan de som der delen?

Ons managementteam kent elkaar en werkt graag samen en toch zijn we niet voldoende scherp. Hoe (h)erkennen we elkaars sterktes en zwaktes en kunnen we 1 en 1 optellen tot 3?

Welke onuitgesproken mentale tegenstromen zitten er in onze samenwerking? Zijn we wel echt open en eerlijk naar elkaar? Hoe gaan we om met tegenslagen? Durven we te vertrouwen op elkaar en uit te gaan van de kwaliteiten van de ander zonder er zelf invloed op uit te oefenen?

Door met elkaar een levensechte situatie te beleven en de niet zichtbare onderstromen zichtbaar te maken gaan we herkennen welke zaken wel of niet effectief zijn en waar in de samenwerking verbeteringen kunnen worden gevonden. Op deze manier wordt het team zich bewust van elkaars sterktes en zwaktes en wordt het team meer dan de som der delen.