Hoe laat ik mijn huidige populatie beter aansluiten op de onderneming en de markt, zonder dure uit- en instroomtrajecten?

De vele en snelle veranderingen vragen veel van mijn populatie. Dat los ik deels op door jonge mensen te rekruteren en afscheid te nemen van anderen, maar kan ik mijn huidige populatie niet beter aan laten sluiten op wat we nodig hebben?

In deze snel veranderende economische wereld wordt er veel van professionals gevraagd, waarbij niet iedereen even makkelijk kan schakelen. Sommige professionals vinden het geen probleem om dingen op een nieuwe, snellere, manier op te pakken en anderen hebben daar juist wel moeite mee. Om als organisatie die omslag te maken zien we vaak de volgende maatregel: nieuwe, jonge medewerkers rekruteren en afscheid nemen van de oudere, minder flexibel veronderstelde medewerkers. Een dure oplossing die vaak veel negatieve impact heeft op de interne organisatie, terwijl het ook anders kan...

Veel aanwezig talent in organisaties wordt onvoldoende onderkend. Het herkennen en gebruiken van dit talent kan veel geld besparen en de organisatie veel productiever en effectiever maken. Er komt enorm veel positieve energie vrij bij de huidige populatie professionals als duidelijk wordt dat kansen en vernieuwingen niet altijd worden gecreëerd voor nieuwe collega’s, maar juist door erkenning van (latent) aanwezige talenten in de organisatie. Een kostenbesparing die aan twee kanten veel oplevert: motivatie bij de aanwezige talenten en minder uitgaven aan de kant van recruitment...